Loading...

ขอเชิญร่วมงานสวดลักขี บวชชีพราหมณ์หมื่นคน ๑o-๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

รหัสสินค้า: 100202

Out of stock
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม บวชชี งานสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ประจำปี 2557 ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 94 ปี พระธรรมมงคลญาณ ในการมาบวชชีให้เตรียมชุดสีขาวและของใช้ส่วนตัวมา โดยไม่ต้องโกนผม สำหรับดอกไม้ธูปเทียนทางวัดจัดไว้ให้บูชาตามศรัทธา กำหนดการ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 18.00 น. เริ่มพิธีบวชชี / จุดเทียนชัย / สวดลักขี / นั่งสมาธิ / ฟังธรรมเทศนา วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 06.00 น. ตักบาตร พระสงฆ์-สามเณร รอบพระมหาเจดีย์ เวลา 09.00 น. พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี แด่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เวลา 18.00 น. พระสงฆ์เถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจริญพระพุทธมนต์เย็น / สวดลักขี / นั่งสมาธิ / ฟังธรรมเทศนา และ หยุดพักเป็นช่วงๆ ตลอดวันตลอดคืน วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์-สามเณร ฉันภัตตาหารเพล เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์- ศิษยานุศิษย์ ถวายเครื่องมุทิตาสักการะ แด่ พระเดชพระคุณฯ แด่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ ปะรำพิธี ถวายผ้าป่าสามัคคี / สวดลักขี / นั่งสมาธิ / ฟังธรรมเทศนา และหยุดพักเป็นช่วงๆ ตลอดวันตลอดคืน วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 05.49 น. ดับเทียนชัย / ลาสิกขา เป็นเสร็จพิธี วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 06.00 น. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ใส่บาตรสามเณรจำนวน 95 รูป หน้าศาลา 84 ปี ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโรงทานและร่วมบุญอื่นๆ สถาบันพลังจิตตานุภาพ โทรศัพท์ 02-311-1387, 02-311-3903 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานธรรมบริการ 02-332-4145 หรือโอนปัจจัยมาร่วมบุญผ่านทางธนาคาร (ผ้าป่าโครงการประทีปเด็กไทย) ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางจาก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-70147-5 ชื่อบัญชี โครงการประทีปเด็กไทย (วัดธรรมมงคล) การสวดลักขี บวชชีหมื่นคน เป็นการสั่งสมบุญบารมีครั้งยิ่งใหญ่ทั้ง 10 ประการ ให้ชีวิตมีความสงบและสุขใจ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ให้สดใส ในงานพิธีครั้งนี้ได้นิมนต์พระเถรานุเถระ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มาแสดงพระธรรมเทศนาและนั่งสมาธิแผ่เมตตาจิตจำนวนมาก ...จึงขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายมาร่วมสวดลักขี บวชชีหมื่นคน เพื่อสะสมบุญบารมีให้แก่ตนเอง และร่วมตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารผู้มาบวชชีตามกำลังศรัทธา ย่อมมีอานิสงส์ผลบุญมหาศาล ดังที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญจนบรรลุสำเร็จมาแล้ว ในการมาบวชชีให้เตรียมชุดสีขาวและของใช้ส่วนตัวมา โดยไม่ต้องโกนผม สำหรับดอกไม้ธูปเทียนทางวัดจัดไว้ให้บูชาตามศรัทธา
None

Type the characters you see in the picture below.